PROMOCJA HAPPY HOURS

Karty* uprawniające do konsumpcji w Barze lub Restauracji!

*Karty Happy Hours, są rozdawane w mieszczących się u nas butikach,
klientom według wyłącznego uznania.

Regulamin Promocji

Czas trwania promocji: do odwołania.